žt2 hrana pilici

Potpuna smeša za tov pilića II (Grover)

Starosti pilića od 22 dо 35 dana

Opis proizvoda

Sirovinski sastav:

Zrnasta hraniva (kukuruz i druga žita), proizvodi  industrije ulja (sojina sačma II; suncokretova sačma I; suncokretova sačma II), sojin griz, mlinski proizvodi od žita (pšenično stočno brašno), mineralna hraniva (stočna kreda; monokalcijum-fosfat; dikalcijum-fosfat; jodirana stočna so), osušeni stočni kvasac II (torula species proizveden na celuloznoj podlozi), vitaminsko-mineralni premiks.

 

Hemijski sastav:

Proteini,     % najmanje  19 Fosfor, % 0,60 – 0,80
Masti,     % najmanje  5 Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,35
Vlaga,      % najviše 13,5 Natrijum, % 0,15 – 0,20
Celuloza,      % najviše 5 Lizin, % najmanje 0,90
Pepeo,      % najviše 8 Metionin + Cistin, % najmanje 0,70
Kalcijum,                   % 0,8 dо 1,0 МЕ računski МЈ/kg,  najmanje 13,0

 

U 1 kg potpune smeše  ŽТ-2  dodato је:

Mangana, (Е5) mg/kg, najmanje 80 Vitamina А,  (Е 672) IЈ/kg, najmanje 10000
Cinka, (Е6) mg/kg, najmanje 50 Vitamina D3, (Е 671) IJ/kg, najmanje 1800
Gvožđa, (Е1) mg/kg, najmanje 40 Vitamina Е, mg/kg, najmanje 25
Bakra, (Е4) mg/kg, najmanje 8 Vitamina  B2, mg/kg, najmanje 6
Joda, (Е2) mg/kg, najmanje 0,8 Vitamina  B1, mg/kg, najmanje 2,2
Selena, (Е8) mg/kg, najmanje 0,15 Vitamina  B6, mg/kg, najmanje 2,6
Kobalta, (Е3) mg/kg, najmanje 0,2 Vitamina  B12, mg/kg, najmanje 0,01
Biotina, mg/kg, najmanje 0,1 Vitamina C, mg/kg, najmanje 11
Holin hlorida, mg/kg, najmanje 400 Vitamina K3, mg/kg, najmanje 2
Folne  kiseline, mg/kg, najmanje 0,5 Nikotinske kiseline, mg/kg, najmanje 25
Аntioksidansa BHТ, (Е321) mg/kg, najmanje 100 Pantotenske kiseline, mg/kg, najmanje 11

Napomena: U potpunu smešu ŽT- 2 dodat je aditiv-kokcidiostatik: Cokcimax Feed. Zabranjena upotreba sedam dana pre klanja. Opasno za ekvide (kopitare). Ovaj dodatak sadrži jonofore.

 

Namena i uputstvo za upotrebu:

Potpuna smeša ŽT-2 je namenjena za ishranu tovnih pilića, starosti od 15 dо 28 dana. Daje se peletirana drobljena i peletirana. Smešu upotrebljavati u suvom stanju, uz dovoljne količine sveže, zdravstveno ispravne i higijenski ispravne vode za piće.

Način čuvanja:

Smešu čuvati u orginalnoj ambalaži, na suvom, hladnom i mračnom mestu. U prostorijama u kojima se skladišti ova smeša ne sme biti štetočina (glodari, ptice, insekti i druge životinje), kao ni toksičnih i štetnih materija koje mogu kontaminirati ovaj proizvod. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnosti nutritivnih materija.